System Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS®) został opracowany przez stowarzyszenie American College of Radiology (ACR) jako przewodnik zawierający ujednoliconą terminologię dotyczącą diagnostyki obrazowej piersi, zalecaną strukturę opisywania wyników zawierającą kategorie ostatecznej oceny wraz z zaleceniami dotyczącymi zarządzania, a także strukturę zbierania i oceniania danych. Przeprowadzona następnie weryfikacja wykazała, że wdrożenie systemu BI-RADS® ogranicza zmienność między obserwatorami oraz zmienność ocen dokonywanych przez tego samego obserwatora. Pierwsza edycja przewodnika została wydana w 1993 roku i dotyczyła wyników mammografii; od tamtego czasu wydano kilka edycji. W 2003 roku opublikowano pierwszą edycję atlasu Ultrasound (US) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) BI-RADS® Atlas. 

System BI-RADS® dla rezonansu magnetycznego został zaprojektowany w celu ujednolicenia sposobu opisywania wyników badań MRI piersi oraz ograniczenia nieporozumień występujących podczas interpretowania wyników takich badań. System wspiera również monitorowanie rezultatów i ocenę jakości.

Narzędzie online

Bioprognos udostępnia – do celów szkoleniowych lub edukacyjnych – najnowszą wersję systemu BI-RADS® do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka piersi za pomocą badania MRI. BI-RADS® dla MRI zawiera leksykon wystandaryzowanej terminologii (deskryptorów) do opisywania wyników badania rezonansem magnetycznym piersi oraz rozdziały z wytycznymi do stosowania podczas codziennej praktyki. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone.  

UZYSKAJ DOSTĘP DO RADSUZYSKAJ DOSTĘP DO RADS

Raport końcowy

Po wprowadzeniu danych pacjenta, kalkulator wyniku BI-RADS® dla MRI przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub przesłać na adres e-mail. 

RAPORT PDFRAPORT PDF

Raport zawiera wszystkie dane pacjenta oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją BI-RADS®

Publikacje źródłowe

 1. ACR BI-RADS Altas Fifth Edition, Quick Reference. American College of Radiology. PDF.
 2. ACR BI-RADS Atlas – Reporting System Breast MRI. American College of Radiology. PDF.

Powiązane publikacje

  1. Gity, M., Moghadam, K. G., et al. (2014). Association of Different MRI BIRADS Descriptors with Malignancy in Non Mass-Like Breast Lesions. Iranian Red Crescent Medical Journal. 16(12): e26040. DOI: 10.5812/ircmj.26040
  2. Hernández, P. L., Taub, T., et al. (2016). Breast calcifications: Description and classification according to BI-RADS 5th edition. Revista Chilena de Radiología. Vol 22, Issue 2. DOI: 10.1016/j.rchira.2016.06.004
  3. Leithner, D., Wengert, G., et al. (2017). MRI in the Assessment of BI-RADS1 4 lesions. Topics in Magnetic Resonance Imaging. Vol26, Number 5. DOI: 10.1097/RMR.0000000000000138
  4. Mary, C., Gatsonis, C., et al. (2012). Positive predictive value of BI-RADS MR Imaging. Radiology. Vol 264, Number 1. DOI: 10.1148/radiol.12110619.
  5. Sedgwick, E. L., Ebuoma, L., (2015). BI-RADS update for breast cancer caregivers. Breast Cancer Research and Treatment, 150, 243-254. DOI: 10.1007/s10549-015-3332-4
  6. Spick, C., Szolar, D. H., et al. (2015). Benign (BI-RADS 2) lesions in breast MRI. Clinical Radiology 70(4):395-9. DOI: 10.1016/j.crad.2014.12.004
  7. Spick, C., Szolar, D. H., et al. (2014). Rate of Malignancy in MRI-Detected Probably Benign (BI-RADS 3) Lesions. American Journal of Roentgenology. Vol 202, Issue 3. DOI: 10.2214/AJR.13.10928
  8. Strigel, R. M., Burnside, E. S., et al. (2017). Utility of BI-RADS Assessment Category 4 Subdivisions for Screening Breast MRI. American Journal of Roentgenology. Vol 208, Issue 6. DOI: 10.2214/AJR.16.16730