Międzynarodowa Grupa Analizy Guzów Jajnika (International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) group) została założona w 1999 roku przez Dirka Timmermana, Lil Valentin i Toma Bourne’a. Jej pierwszym celem było opracowanie ujednoliconej terminologii. W 2000 roku grupa IOTA opublikowała wspólne oświadczenie dotyczące obecnie powszechnie stosowanych terminów, definicji i miar, służących do opisywania cech sonograficznych guzów przydatkowych. Grupa IOTA prowadzi obecnie szereg badań dotyczących wielu aspektów ultrasonografii ginekologicznej w ramach sieci współpracujących ośrodków znajdujących się na całym świecie, koordynowanych z poziomu uniwersytetu KU Leuven.

Po ustaleniu jednolitej terminologii, główni badacze grupy IOTA z różnych ośrodków dokonali prospektywnego wyboru dużej grupy pacjentek z utrzymującymi się guzami przydatkowymi. Trafne przedoperacyjne różnicowanie pomiędzy łagodnymi i złośliwymi zmianami w obrębie przydatków ma kluczowe znaczenie w praktyce klinicznej. Prowadzone badania koncentrują się na opracowywaniu modeli prognostycznych, służących do szacowania ryzyka występowania guza złośliwego. Ta baza danych i ścisła współpraca z wydziałem inżynierii uniwersytetu KU Leuven pozwoliła na przetestowanie już opracowanych modeli prognostycznych oraz stworzenie i zewnętrzne zweryfikowanie nowych propozycji.

Grupa IOTA opracowała metodę „prostych reguł” (ang. Simple Rules) oraz modele matematyczne oparte na regresji logistycznej (LR1 i LR2), które można w bardzo łatwy sposób stosować w praktyce klinicznej w celu oszacowania ryzyka występowania zmian złośliwych. Modele te poddano prospektywnej i zewnętrznej weryfikacji oraz potwierdzono ich wysoką skuteczność, zbliżoną do skuteczności subiektywnej oceny doświadczonego specjalisty USG. Ponadto, modele te są z powodzeniem stosowane przez użytkowników o różnym poziomie doświadczenia w wykonywaniu badań ultrasonograficznych. W ostatnim czasie opublikowano model ADNEX – pierwszy politomiczny model predykcyjny, umożliwiający rozróżnienie pomiędzy czterema podgrupami guzów złośliwych.

Uzyskaj dostęp online do algorytmów grupy IOTA

BIOPROGNOS umożliwił – do celów szkoleniowych lub edukacyjnych – dostęp online do 2 z 3 obecnie istniejących algorytmów grupy IOTA służących do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania złośliwych nowotworów ginekologicznych. Korzystanie z nich jest nieodpłatne i nieograniczone.

UZYSKAJ DOSTĘP DO IOTAUZYSKAJ DOSTĘP DO IOTA

Na poniższych stronach znajdują się dalsze informacje dotyczące algorytmów IOTA dostępnych online: