W 2008 roku stowarzyszenie American College of Radiology (ACR) opracowało system standaryzacji opisywania, interpretacji i zbierania danych uzyskanych podczas tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego u pacjentów znajdujących się w grupie ryzyka zachorowania na raka wątrobowokomórkowego. Wersja 1.0 powstałego w ten sposób systemu Liver Imaging Reporting and Data System (LI-RADS) została opublikowana w 2011 roku; kolejna wersja z 2013 roku zawiera leksykon oraz atlas obrazowania.

Narzędzie online

BIOPROGNOS udostępnia – do celów szkoleniowych lub edukacyjnych – system LI-RADS do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania raka wątroby. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone.

System Liver Imaging Reporting and Data System (LI-RADS) w wersji z 2014 roku, opracowany przez stowarzyszenie American College of Radiology jest udostępniany na mocy międzynarodowej licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

UZYSKAJ DOSTĘP DO RADSUZYSKAJ DOSTĘP DO RADS

Raport końcowy

Po wprowadzeniu danych pacjenta, kalkulator wyniku LI-RADS dla tomografii komputerowej/ rezonansu magnetycznego przedstawia rezultaty w formie pliku PDF, który można pobrać lub otrzymać na adres e-mail.

RAPORT PDFRAPORT PDF

Raport zawiera wszystkie dane pacjenta oraz wynik, obliczony zgodnie z najnowszą wersją LI-RADS.

Publikacje źródłowe

  1. ACR (2013). LI-RADS – American College of Radiology, v2013.1. American College of Radiology. PDF.

Powiązane publikacje

    1. Basha, M. A. A., El Sammak, D. A., et al. (2017). Diagnostic efficacy of the Liver Imaging-Reporting and Data System (LI-RADS) with CT imaging in categorising small nodules (10-20 mm) detected in the cirrhotic liver at screening ultrasound. Clinical Radiology, 1-11. DOI: 10.1016/j.crad.2017.05.019