System NI-RADS został opracowany w celu standaryzacji oceny oraz raportowania pacjentów w trakcie diagnostyki lub leczenia nowotworów głowy i szyi (Head and Neck, H&N).

Guzy w obrębie szyi, szczególnie u pacjentów wcześniej leczonych na nowotwory głowy i szyi, mogą być bardzo trudne do interpretacji. Mając na uwadze przyspieszenie diagnozowania pacjentów Stowarzyszenie American College of Radiology (ACR) utworzyło komitet mający dwa podstawowe zadania: 

 1. Opracowanie leksykonu z ujednoliconą terminologią do opisywania wyników tomografii komputerowej (TK), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) oraz rezonansu magnetycznego (RMI) guzów szyi.
  Deskryptory zostaną wybrane po dokonaniu przeglądu literaturowego aby zmaksymalizować zdolność odróżnienia guzów złośliwych od łagodnych dla dwóch przypadków klinicznych:
  – pacjenci z nowo wykrytym guzem szyi
  – pacjenci z rozpoznanym nowotworem głowy i szyi, poddawani obserwacji za pomocą badań obrazowych 
 2. Stworzenie wystandaryzowanego systemu NI-RADS do stratyfikacji ryzyka w obrazowaniu zmian występujących w obrębie szyi, dla lekarzy, którzy decydują które zmiany uzasadniają wykonanie biopsji dla dwóch przypadków klinicznych:
  – pacjenci z nowo wykrytym guzem szyi
  – pacjenci z rozpoznanym nowotworem głowy i szyi, poddawani obserwacji za pomocą badań obrazowych.

Bioprognos udostępnił – do celów szkoleniowych lub edukacyjnych – system NI-RADS do wykonywania badań przesiewowych i wykrywania nowotworów głowy i szyi. Korzystanie z niego jest nieodpłatne i nieograniczone. 

UZYSKAJ DOSTĘP DO RADSUZYSKAJ DOSTĘP DO RADS